U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

 

 

Gespecialiseerde 

pedagogische adviezen

Reinout werkt vanuit de overtuiging dat samenwerking tussen de verschillende professionals en het sociale netwerk (ouders, vrienden, familie) noodzakelijk is om te komen tot kwalitatief goede zorg. 

Een samenwerking waarbij ieder vanuit zijn eigen deskundigheid, opvattingen en mogelijkheden handelt en die moet leiden tot een effectieve coördinatie van zorg- en hulpverlening rond de hulpvrager en die voorkomt dat mensen tussen wal en schip vallen.

Dat de hulpvrager de belangrijkste factor is, overeenkomstig zijn mogelijkheden, moet het leidend principe van de hulpverlening zijn.

Daarbij zet Reinout twee van zijn kernkwaliteiten in: versnellen en verbeelden. Versnellen is vooral procesgericht: sneller tot de kern komen, sneller stappen zetten richting verandering. Verbeelden is vooral inhoudgericht: zaken zichtbaar maken in taal, visueel en vaak ook tastbaar.
Reinout is een voorbijganger, vooral geïnteresseerd in het in gang zetten van ontwikkelingen. Maar hij investeert wél in relaties.
 

 

Reinout is pedagoog en verpleegkundige (Big geregistreerd) en is enthousiast en gepassioneerd vanaf 1989 werkzaam in de zorg voor, en met mensen. Zowel in instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, binnen de psychiatrie, jeugdinstellingen en bij hulpvragers thuis. 

De afgelopen jaren heeft hij veel ervaring opgedaan met autisme, hechtingsproblematiek, stemmingstoornissen en gedragsproblematiek al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. 

Daarnaast werkt Reinout vanaf 1998 met grote regelmaat voor het Centrum voor Consultatie en Expertise. (www.cce.nl) Het CCE richt zich op het hanteerbaar maken van bijzondere zorgvragen. 

Door zijn jarenlange samenwerking met andere specialisten is zijn netwerk gegroeid met deskundigen die elkaar aanvullen en inspireren in verdere ontwikkeling van methodieken en benadering.